kako pustiti…

Kako pustiti nešto što je konstantno u mislima?
Kako pustiti nešto što je u srcu?
Kako pustiti nešto što u isto vrijeme toliko boli?
Boli…
Boli sve ono što se desilo
Boli sve ono što se nije desilo
.
Il “jednostavno” …
Naučiti živjeti sa ljubavlju i boli …
.
A. 

Copyright © 2020 [riječ po riječ]. All Rights Reserved / Sva prava zadržana.

u nekom paralalnom svijetu…

Možda u nekom paralelnom svijetu
Hodaš pored mene
Smiješ se na moje izraze lica
Smiješ se mojoj oduševljenosti svim sitnicama oko nas
Smiješ se dok se ušuškavam u tvoj zagrljaj,
Dok naginjem glavu na lijevu stranu
Na tvoju stranu
Utonem u misli o nama
Sa osmijehom na usnama… 

Možda u nekom paralelnom svijetu
Stojiš nedaleko od mene
I posmatraš me
Rastuži li te što vidiš?
Rastuži li te moj pogled u prazno,
u daljinu
Rastuži li te onaj moj uzdah
Odlutale misli
Spoznaja da sam sama
Sama pored naše rijeke
Duboko utonula u misli… 

U nekom paralelnom svijetu.

.

.

Copyright © 2020 [riječ po riječ]. All Rights Reserved / Sva prava zadržana.

ne nedostaješ…

Možda mi ipak ne nedostaješ?
Ili možda samo mislim da mi ne nedostataješ?
.
Mada opet . . .
nekako . . .
.
Nedostaje ( li ) mi ono što smo mogli biti ?
Nedostaje ( li ) mi ono što smo željeli da bude ?
Nedostaje ( li ) mi ono što sam htjela da vidim u tebi, u nama ?
Nedostaje ( li ) mi ono što sam željela u tebi, u nama ?
Nedostaje ( li ) mi ono sve nešto vezano za tebe ?
.
A, opet, možda mi, ipak, samo ti nedostaješ?

.

.

Copyright © 2020 [riječ po riječ]. All Rights Reserved / Sva prava zadržana.