CRVENA TABIJA SARAJEVO

Kad nekog upitate za tabije u Sarajevu, reći će vam da imaju dvije i to: Bijela i Žuta.
Na upit: „ Da li znate put do Crvene tabije?“ , veliki broj ljudi će vas samo pogledati, slegnuti ramenima, te reći da imaju samo ove dvije, gore pomenute.
Da CRVENA TBIJA postoji. I da stvar bude i zanimljivija, nalazi se i u neposrednoj blizini ove dvije. Udaljenost od Bijele je nešto manje od kilometra, dok je Žute tabije je razdvaja oko 600 m. Od Baščaršije je ne dijeli ni jedn kilometar.

Tako blizu, a opet mnogo ljudi nije čulo za nju. Zašto ?

Odbrambeni bedem Starog grada Vranduka činilo je pet tabija, tri kapi kule i nekoliko kapija. Tabije: Žuta tabija, Bijela tabija, Crvena tabija, Mala kula Barice i kula Zmajevac. Najbolje očuvane su Bijela i Žuta tabja, a ujedno i najposjećenije.

Tako blizu, a opet nije poznata Crvena? Jedan od razloga je taj što se nalazi u naseljenom dijelu grada, na strmom terenu. I srasla je sa okruženjem. Sa sjeverne strane se pristupa iz ulice Strošići, te sa zapadne strane – ul. Bakije sokak. Nažalost, druge dvije strane se ne mogu sagledati, niti im se ima pristup, jer su neposredno uz individualne kuće (u dvorištima). Iako tabija ima prilaz sa dvije strane, vrlo lako je proći i ne primjetiti da se tu nalazi, ukoliko se prethodno nije malo progooglalo i vidi sami izgled. Nema ni jednog obilježja.  

Sa sjeverne starane, nekoliko stapenica vodi na sami vrh, sa kojeg se pruža fascinantan pogled na grad Sarajevo. Iako je okružena stambenim objektima, opet ima i privatnost.

Osjećaj smirenosti, spokoja. Moguće i zbog toga što ispred sebe vidimo cijelo Sarajevo, prostranu sarajevsku kotlinu. Sama sam bila i imala sam osjećaj da je samo moje ovo mjesto, da je samo za mene tu. Disala sam punim plućima. Mogla bih satima tu sjediti i posmatrati grad.

.

.

Copyright © 2020 [riječ po riječ]. All Rights Reserved / Sva prava zadržana.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s